Terimler: ECTN Sertifikalarını ve İlgili Terimleri Anlama

Alıcı:

Yükün gönderildiği kişi veya şirket. ECTN belgelerinde tanımlanmalıdır.

D.U. – Documento Unico:

Belirli koşullar altında belirli ürünlerin ithalatına izin veren resmi bir izin olarak hizmet eden ‘Tek Belge’ anlamına gelir. Bu belge gümrükten geçiş için önemlidir ve ürün, miktar, değer ve yerel ithalat düzenlemelerine uyum gibi detayları içerebilir.

Gönderici:

İlk olarak ürünleri gönderen kişi veya şirket. Bu genellikle satıcı veya ihracatçıdır.

Harmonize Sistem Kodu (HS Kodu / GTİP):

Ticareti yapılan ürünleri sınıflandırmak için uluslararası olarak standartlaştırılmış bir isim ve numara sistemi.

İncoterms: Teslim Şekli

Uluslararası Ticaret Odası tarafından yayınlanan uluslararası ticari terimler, uluslararası işlemlerde alıcıların ve satıcıların sorumluluklarını tanımlar.

Konteyner Numarası:

Bir yük konteynerini tanımlayan ve sadece o konteynere özel olan numaradır.

Navlun Faturası:

Taşıma ücretlerinin taşıyıcı tarafından göndericiye verilen bir beyanı, genellikle ECTN hesaplamasında kullanılır

Tehlikeli Madde (HAZMAT) Beyanı:

Tehlikeli ürünlerin taşınması için gereken, tehlikeli maddelerin doğası ve işlem talimatlarını detaylandıran bir belge.

Uyum ve Uyumsuzluk Cezaları:

ECTN gereksinimlerini karşılayamamanın cezaları uygulanır, bu cezalar arasında para cezaları, gecikmeler veya yükün reddi bulunabilir.

Yük Açıklaması:

Yük hakkında detaylı bilgiler, türü, ağırlığı ve boyutlarını içerir.

Boşaltma Limanı (POD):

POD, yükün boşaltıldığı varış limanıdır.

Elektronik Kargo Takip Notu (ECTN):

Belirli Afrika ülkelerine yapılan sevkiyatlar için zorunlu bir belge. Varışından önce yükün ve ilişkili bilgilerinin onayını sağlar. İthalat gümrükleri tarafından gereklidir.

Gönderici Talimat Mektubu (GTM):

Gönderen tarafından verilen bir belge, gönderinin işlenmesi için navlun taşıyıcısına talimatlar ve ayrıntılar içerir.

İhbar Adresi:

Yükün varış noktasında bildirilecek kişi veya organizasyon. Bu genellikle alıcının kendisiyle farklıdır.

İthalat Lisansı:

Belirli ürünlerin ithalatı için gereken hükümet tarafından verilen bir yetki. Ulusal ithalat düzenlemelerine uyum için önemlidir ve ECTN sertifikası için gereklidir.

Menşei Şehadetnamesi:

Gönderilen ürünlerin menşeini belirten bir belge. İthalat politikalarına uyum sağlamak ve tarifeleri hesaplamak için kullanılır.

Onay ve Doğrulama:

Yetkililer tarafından ECTN’nin doğruluğunu ve düzenlemelere uygunluğunu sağlamak için yapılan işlemler.

Ticari Fatura:

Satıcı tarafından alıcıya sunulan, satış işlemini listeleyen ve ürün türü, miktarı ve fiyat gibi bilgileri içeren bir belge. Gümrük değerlemesi için önemlidir.

Yükleme Limanı (POL):

POL, yükün nakledildiği limanı ifade eder.

Nakliyeci:

Ürünleri üreticiden pazar, müşteri veya dağıtım noktasının son noktasına ulaştırmak için bireyler veya şirketler için sevkiyatları düzenleyen bir şirket veya kişi.

Demuraj ve Gecikme Ücretleri:

Yük konteynerini verilen ücretsiz süreden sonra kullanmak için
göndericiye hem limanda hem de dışarıda tahakkuk eden ücretlerdir.

ETA ve ETD (Tahmini Varış ve Limandan Ayrılış
Tarihi):

Bu terimler, bir sevkiyatın belirli noktalarda varış veya ayrılış tarihlerini gösterir.

Gümrük Beyannamesi:

İthalatçı/ihracatçı tarafından taşınan ürünlerin doğası, değeri ve miktarını ayrıntılı olarak açıklayan bir form.

İhracatçı/İthalatçı Kodu (IEC):

Uluslararası ticaretle uğraşan bir şirket veya kişiye özel bir koddur.

Konşimento (B/L):

Taşıyıcı tarafından göndericiye verilen ve taşınan ürünlerin türünü, miktarını ve varış noktasını ayrıntılı olarak belirten yasal bir belge. ECTN işlemi için esastır.

Mühür Numarası:

Bir konteynerde bulunan ürünlerin paketlenmesinden bu yana değiştirilmediğini gösteren, konteynere özel bir numaradır.

Paket Listesi:

Bir gönderi içinde bulunan tüm öğelerin ayrıntılı listesi. Paket sayısı, boyutlar, ağırlık vb. gibi bilgileri içerir.

Transshipment (Transit Yük):

Ürünlerin kaynağından hedefine yolculuk sırasında bir taşıma modundan diğerine aktarılması.

Yükleme Süresi:

Gemi sahibi ile taşıyan arasında yükün yüklenme ve boşaltma süresi için anlaşılan süre.

Yük Sigorta Sertifikası:

Gönderilen ürünler için kayıp veya zarara karşı transit sırasında sigorta yapıldığını belgeleyen bir belge.