Gine Bissau ECTN / CEE Sertifikası

Gine Bissau Bayrağı

Gine Bissau Bayrağı

Gine Bissau yüklemeleri için ECTN sertifika (CEE – Certificado Eletronico De Embarque) düzenlemesi SCK Temsilcilik olarak tarafımızca yapılmaktadır. 8 Ağustos 2011 yılında Gine Bissau Yükleyiciler Konseyi (Conselho Nacional De Carregadores – Guine Bissau / CNC-GB) tarafından çıkarılan karar ile varış ülkesi Gine-Bissau olan bütün yüklemeler için ECTN (CEE) sertifika düzenlemesi zorunlu hale getirilmiştir. Bu belge malın gümrükten sorunsuz bir şekilde çekilmesi için şarttır. ECTN (CEE) belgesini ihracatçı veya temsilcisinin temin etmesi gerekmektedir. 

CEE, bir kısaltma olarak kullanılır. Portekizce dilinde ‘Certificado Eletronico De Embarque‘ açılımına tekabül etmektedir. İngilizce ECTN kısaltmasına tekabul eder ve Electronic Cargo Tracking Note olarak kullanılır. Türkçe diline çevirdiğimizde ise anlamı Elektronik Kargo Takip Notu (Yükleme Sertifikası) ‘dur.

Guinea Bissau ECTN (CEE) sertifikası için hangi evraklar gereklidir?

Gine Bissau ECTN (CEE) sertifikası için aşağıdaki belgeler gereklidir:

  • Konşimento (Taslak görüntüsü  ile başvuru yapılabilir. Onay için orijinal görüntüsü gerekmektedir.)
  • Mal Faturası 
  • Navlun Faturası ( Navlun bedeli mal faturasında belirtildi ise gerekli değildir.)
  • Gümrük Beyannamesi

Belge PDF görüntülerini tarafımıza ait sck@scktr.com adresine göndermenizin ardından sertifika düzenleme işlemlerinize başlanacaktır.  Orijinallerinin tarafımıza gönderilmesi gerekmemektedir. Bu noktada tüm dokümanların onay öncesinde düzeltme yapılmayacak final halleri ile paylaşılması önemlidir. Onaylı sertifika üzerinde yapılacak değişiklikler cezai bedele tabii tutulmaktadır.

Guinea Bissau ECTN (CEE) onayı ne kadar sürer?

Gine Bissau için ECTN (CEE) onayları evrakların eksiksiz olması durumunda birkaç gün sürmektedir. Ancak evrakların eksiksiz ve birbiriyle tutarlı olması gerekmektedir. Aksi halde evraklar veya sertifika üzerinde değişiklik ceza bedeli ödenerek yapılabilmektedir.

Guinea Bissau ECTN (CEE) onay süreci nasıl işlemektedir?

Gine Bissau sertifika süreci 2 aşamalıdır.

Onay ve ödemenize istinaden ön onay (Pre-validation) aşaması başlar. ECTN (CEE) numarası tarafınıza aktarılır. Bu numarayı orjinal konşimentoya ekleterek, imzalı ve mühürlü olarak tarafımıza 5 gün içerisinde iletmeniz gerekmektedir. Aksi takdirde sertifika ve numara sistemden otomatik olarak silinir. Silinen sertifikalar cezai bedele tabii tutularak tekrar aktive edilebilir.

Orijinal konşimento tarafımıza iletildikten sonra sertifika nihai onaya (Validation) sunulur ve sertifika tarafınıza iletilir.

Müşteri teyidi alındıktan sonra ön onaya sunulan sertifikalarda evraklar arası herhangi bir uyuşmazlık olması durumunda söz konusu uyuşmazlık giderilmeden ilgili sertifika kesinlikle onaylanamaz. Yapılacak her türlü değişiklik için ise, sisteme evrak yükleme dahil, değişiklik başına cezai bedel uygulanır.

ECTN Numarası alındıktan sonraki 5 gün içinde onay yapılmazsa ne olur?

ECTN Numarası alındıktan sonra yer, tarih, shipped on board tarihi, kaşe ve imza içerek orijinal konşimentonun görüntüsü dosyaya eklenmelidir. Aksi halde sertifika otomatik olarak sistemden silinecek ve ECTN bedeli baştan ödenmek zorunda kalınacaktır.

Bir ihracat beyannamesi birden fazla işlem için kullanılabilir mi?

Beyanname üzerindeki bütün yüklemenin başvurusu tek seferde yapılmalıdır. Yani bir beyanname birden fazla yükleme içeriyorsa her konşimento için aynı anda başvurunun tamamlanması gerekiyor. Aksi halde beyanname yetkililer tarafından reddedilecek ve onay alınamayacaktır.

Evraklar arasında değer farkı gibi uyuşmazlıklar bulunsa da işlem onaylanabilir mi?

ECTN ve başvuruda kullanılan belgeler arasında herhangi bir uyumsuzluk bulunmaması gerekiyor. Evrakların farklı değerler içermesi durumunda ECTN numarası alınabilse de daha sonra belge onaylanmayacağı için 5 günlük sürenin sonunda ECTN numarası iptal edilecektir ve yeniden başvuru yapılması gerekecektir. 

İhracat beyannamesinde varış yeri başka bir ülke veya farklı bir alıcı gözüküyorsa yine de Guinea Bissau ECTN belgesi alınabilir mi?

Genellikle olumlu dönüş yapılsa da bu gibi istisnai durumlarda önden yetkililerle görüşmek gerekiyor. Beyanname üzerindeki bütün ağırlık ve değerlerin değişmemiş olması gerekiyor.